Fældning af hæk

Flittige medlemmer af Sejerslevgaards Venner har taget en stor tørn for gården. Hækken mod nord er fældet således at gården nu ses rigtig flot i landsbyprofilen, når man ankommer til Sejerslev fra nord.

Donation fra Højer Sparekasses Fond

I januar fik Sejerslevgaards Venner en donation fra Højer Sparekasses Fond på 20.000 kr til renovering af den indre gårdsplads.

Det er vi virkelig glade for !

Nu arbejder vi på at skaffe flere midler således, at vi kan igangsætte renoveringsarbejdet.

Loppemarked 2019

Igen i år afholder vi et større loppemarked til fordel for ”Center for Vestslesvigsk Bygningskultur”.

Reserver derfor datoen 18. maj fra kl. 10.00 – 16.00

Vi har mange spændende effekter at sælge – både nye og gamle ting, stort og småt. Traditionen tro kan man købe kaffe og hjemmebagt kage, som kan nydes i gårdens hyggelige stuer.

Som noget nyt arbejder vi på at få en aftale  med et nyetableret firma ”Sôlstiin” fra Nordtyskland, der handler med historiske byggematerialer, om at komme på dagen og vise et udvalg af deres varer.

Til loppemarkedet modtager vi meget gerne effekter ! Efter aftale afhenter vi også. Brug venligst kontaktformular her på hjemmesiden.

Arkitektstuderende på Sejerslevgaard

Der var fint besøg på Sejerslevgaard i uge 7. Arkitektstuderende på restaureringsafdelingens sidste år tog hele gården i besiddelse og opmålte alt.

Fra mandag den 12. februar fra kl. 13 til fredag den 16. februar om eftermiddagen havde Sejerslevgaard besøg af et hold arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus, der sammen med deres vejleder adjunkt på Arkitektskolen i Aarhus, Birgitte Tanderup Eybye, opmålte gården i både plan, snit og opstalt, og også foretog nogle bygningsarkæologiske undersøgelser i bygningerne. De studerendes opgave var også at udarbejde nogle detaljetegninger af enkelte bygningsdele, f.eks. beslag, dørprofiler og lignende. Opmålingsprojektet er en del af deres uddannelse til restaureringsarkitekter.
Som tak for at de studerende kan bruge Sejerslevgaard i deres opmålingsprojekt får foreningen Sejerslevgaards Venner et sæt af den færdige opmålingsrapport, som foreningen kan anvende i sit videre arbejde med at redde gården og fortsætte arbejdet med oplysning om den vestsønderjyske bygningskultur. Det betyder, at projektet var en begivenhed, der kommer begge parter til gode, hvilket er meget glædeligt.
De studerende og deres vejleder boede under deres ophold på egnen på Kulturcenter Kiers Gaard i Højer, en anden af vor egns spændende fredede gårde.

 

Loppemarked på Sejerslevgård 19. maj 2018 kl. 10 til 16.

Loppemarked i haven foran Sejerslevgaard.

Vi er en venneforening til Sejerslevgaard, der arbejder på, at en selvejende institution skal overtage gården med henblik på at indrette et Vestslesvigsk Center for bygningsbevaring.
Gården bliver derved restaureret, bevaret for eftertiden og ikke mindst et center, hvor andre vil kunne komme at få gode råd til at bevare deres egne bevaringsværdige huse.

Sejerslevgaard er en af Vestslesvigs mest originalt bevarede gårde.
Dens bygningshistorie daterer sig i den vestlige nord-sydgående længe tilbage til 1600-tallet, mens gårdens lange sydlige længe med stuehus i vest og stald i øst blev bygget om og fornyet i 1797.

Overskuddet fra loppemarkedet går ubeskåret til støtte for arbejdet med at gøre Sejerslevgaard til et bygningskulturhistorisk besøgssted i Vestsønderjylland.

Kom og gør nogle gode køb og se dig om både inde i den gamle gård og omkring gården. Sejerslevgaards Venner vil med glæde besvare de spørgsmål om gården og dens historie, som du måtte have.

Fri entré. 

Vi sælger møbler, antikviteter, bøger, finurlige ting, tøj, servicer, lamper etc. samt ting, du sikkert har ledt længe efter 🙂

I en pause fra handel og sight-seeing er der mulighed for at købe kaffe/the og kage

Velkommen til en festlig dag på Sejerslevgaard

Mange professionelle håndværkere

Sejerslevgaard har haft besøg af mange professionelle håndværkere. Håndværkerne var på kursus på Restaurerings- og håndværkeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Syddansk Erhvervsskole har på restaureringsuddannelsen netop et videreuddannelsesforløb med tema for håndværkere fra Vadehavsområdet. Dette sker i samarbejde med Nationalpark Vadehavet.

Sejerslevgaard var udvalgt som praktiksted for kurset. Her skulle teknikker og håndelag afprøves på virkelighedens opgaver. Gården har masser af udfordringer at byde på for håndværkerne. Det var specielt arbejdsopgaver indenfor i beboelsesdelen, der var i fokus.

Hoveddøren

Flisevæg

Indvendige døre

Billeder fra loppemarked SEP 2015

Restaurering af gården

Kære Venner

Vi har brug for din hjælp !

Vi søger penge til restaurering af Sejerslevgård hos Realdania. Vi søger om støtte til den udvendige restaurering af tagarealer, murværk, 11 vinduer og 3 yderdøre.

Følg dette link  http://www.undervaerker.dk

og find projektet “Center for bygningsbevaring” og støt vores projekt!

Vi har brug for minimum 200 likes inden 5 dage 🙂

Her på hjemmesiden kan du læse mere om projektet

På forhånd tak

Sejerslevgaards Venner

Billeder fra loppemarked