Projektet

Sejerslevgaard indeholder både udvendig og indvendig så mange bygningsmæssige træk og detaljer af vestslesvigsk byggeskik at den med fuld ret kan betragtes som en ”genbank” for vestslesvigsk bygningskultur.

Som vestslesvigsk center for bygningskultur vil gården medvirke aktivt til at egnens karakteristiske historie indenfor bygningskultur understøttes. Dette vil være til gavn for både husejere, kulturhistorisk interesserede og turismen på egnen. Et center for bygningskultur på Sejerslevgaard vil understøtte vestslesvigsk byggeskik på et tidspunkt, hvor egnens karakteristika er under pres. Her tænkes bl.a. på uhensigtsmæssige bygningsrenoveringer , ændringer i landbrugsstruktur samt udfordringer ved finansiering af lån til boliger i yderområder.

Det er vigtigt at prioritere vestslesvigsk bygningskultur i anledning af at de vestlige dele af regionen er både Nationalpark og på UNESCOs liste for verdensnaturarv. Her er kulturhistorien og hermed egnens huse og gårde gennem tiderne en del af Nationalpark Vadehavets indsatsområde. Nationalpark Vadehavet og områderne, der støder op til nationalparken vil blive eksponeret i kraft af en øget tilstrømning af turister.

Sejerslevgaard består af de typiske materialer , det typiske bygningsudtryk og de typiske håndværksmæssige løsninger, som er og har været at finde i Vestslesvig. Man kan simpelthen aflæse en masse praktisk viden ved at gå rundt på gården og kigge nærmere på et hav af detaljer under de store linier. Det kan inspirere og det kan virke befordrende for lysten til at sætte sig ind i den kulturhistoriske sammenhæng som en husejers eget hus er en del af.

Via tiltag på Sejerslevgaard som kurser, foredrag , ekskursioner , konferencer m.m. vil man kunne tematisere emner, der er af betydning for håndværkere, husejere og andre interesserede.

Gården vil kunne indeholde værksteder for håndværkere i stalddelene. Håndværkerne kan ved at være en del af det daglige liv på gården bidrage til en lettere tilgængelighed for folk med spørgsmål og problemstillinger omkring restaurering og modernisering. Håndværkerne, der er tilknyttet Sejerslevgaard er naturligvis kvalitativt arbejdende mennesker. Det kan være snedker, maler, tømrer, evt. stukkatør og smed.

Kontor, mødesteder, frokoststue m.v. vil kunne være i beboelsesdelen samt faciliteter til køkken, bad, toiletter indbygges i laden. Hertil også foredragssal i laden.

Gården vil blive hjemsted for en masse forskelligartede aktiviteter og tilbud med omdrejningspunkt i praktisk rådgivning omkring byggeskik, materialevalg, håndværkstraditioner, stilhistorie. Formidlingsaspekter bliver også en spændende opgave.