Arkitektstuderende på Sejerslevgaard

Der var fint besøg på Sejerslevgaard i uge 7. Arkitektstuderende på restaureringsafdelingens sidste år tog hele gården i besiddelse og opmålte alt.

Fra mandag den 12. februar fra kl. 13 til fredag den 16. februar om eftermiddagen havde Sejerslevgaard besøg af et hold arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus, der sammen med deres vejleder adjunkt på Arkitektskolen i Aarhus, Birgitte Tanderup Eybye, opmålte gården i både plan, snit og opstalt, og også foretog nogle bygningsarkæologiske undersøgelser i bygningerne. De studerendes opgave var også at udarbejde nogle detaljetegninger af enkelte bygningsdele, f.eks. beslag, dørprofiler og lignende. Opmålingsprojektet er en del af deres uddannelse til restaureringsarkitekter.
Som tak for at de studerende kan bruge Sejerslevgaard i deres opmålingsprojekt får foreningen Sejerslevgaards Venner et sæt af den færdige opmålingsrapport, som foreningen kan anvende i sit videre arbejde med at redde gården og fortsætte arbejdet med oplysning om den vestsønderjyske bygningskultur. Det betyder, at projektet var en begivenhed, der kommer begge parter til gode, hvilket er meget glædeligt.
De studerende og deres vejleder boede under deres ophold på egnen på Kulturcenter Kiers Gaard i Højer, en anden af vor egns spændende fredede gårde.

 

Der er lukket for kommentarer.